Handelsbetingelser

Generelle vilkår, afbestilling og aflysningsbetingelser for Vilgurd Familiecamp

Børn skal være fyldt 3 år senest juli 2021 for at deltage i Vilgurd Familiecamp. (Vilgurd forbeholder sig ret til at give enkelte dispensationer for alderskravet).

Hvis man er fyldt 15 år, når campen starter, skal man betale voksenpris.

Ordensregler: Det er ikke tilladt for gæster at være til unødig gene for andre gæster ift. støj eller lignende. Personalets anvisninger skal altid følges.

Der skal være mindst ét barn i jeres gruppe, for at I kan deltage i Familiecampen.

Betaling for Vilgurd Familiecamp er opdelt i 2 rater. Ved tilmelding betales 33% af det samlede beløb med det samme. 1. rate er inklusiv et håndteringsgebyr. De resterende 67 % af beløbet opkræves 1. juni 2021. Hvis 2. rate ikke betales inden 7 dage, så fremsendes der én påmindelse på mail. Hvis det skyldige beløb i anden rate ikke er betalt inden 14 dage fra 1. opkrævning, mister man sin reservation og betalingen af 1. rate  refunderes ikke.

Hele din betaling kan til og med 1. maj refunderes fuldt ud, hvis du ønsker det. Kontakt hej@vilgurd.dk hvis du ønsker at få anulleret din booking og få refunderet din betaling.

Hele eller dele af betalingen på Vilgurd Familiecamp kan, efter 1. maj, ikke refunderes efter købet er gennemført, medmindre en eller flere af de efterfølgende omstændigheder gør sig gældende.

Vilgurd forbeholder sig retten til at aflyse inden 2. rate bliver opkrævet. F.eks. pga. af for få tilmeldte. Hvis det sker, refunderes hele første rate hurtigst muligt.

For hvert værelse opkræves der et håndteringsgebyr (Vilgurdværelse 300 kr. – Vesterhavsværelse 600 kr.). Håndteringsgebyret refunderes ikke ved aflysning af Familiecampen, medmindre aflysningen skyldes for få tilmeldte.

I tilfælde af væsentligt ændrede Covid-19 retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som gør en forsvarlig afvikling af Familiecampen umulig, refunderes betalingen hurtigst muligt. Om afviklingen er forsvarlig, afgøres i dialog mellem Vilgurd og Sundhedsstyrelsen. Hvornår beslutningen om en evt. aflysning træffes, afgøres alene af Vilgurd.

I tilfælde af at der i løbet af Familiecampen kommer et bekræftet tilfælde af Covid-19 blandt deltagerne, bliver Sundhedsstyrelsens til en hver tid gældende retningslinjer og vejledning fulgt. Hvis der er gæster, der i den forbindelse ønsker at afslutte/afkorte opholdet, uden at Sundhedsstyrelsen anbefaler det, kan der forholdsmæssigt refunderes op til 20 % af opholdets pris.

Hvis Sundhedsstyrelsen efter ankomsten anbefaler, at Vilgurd Familiecamp afkortes pga. ændrede retningslinjer eller pga. konkret vejledning ift. et bekræftet tilfælde af Covid-19 blandt deltagerne, refunderes betalingen forholdsmæssigt pr. påbegyndt dag. Dog refunderes der max 50 % af den samlede betaling.

Vilgurd forbeholder sig ret til at kræve, at alle deltagere skal møde op med en negativ test for Covid–19, der ved campens start max er 72 timer gammel. En eventuel udgift til test betales af deltagerne.

Ved Covid-19 symptomer anbefaler vi, at deltagerne tager den af Sundhedstyrelsen anbefalede test. En evt. udgift betales af deltagerne.

Sundhedsstyrelsens til enhver tid gældende retningslinjer for hvornår man f.eks. skal blive hjemme, skal overholdes af deltagerne. Ved mistanke om et tilfælde af Covid-19 i løbet af Familiecampen skal personalet straks kontaktes. Herefter starter personalet deres Covid-19 handlingsplan.

Kurv Item Removed. Undo
  • Kurven er tom.