Handelsbetingelser

Generelle vilkår, afbestilling og aflysningsbetingelser for Vilgurd Familiecamp

Børn skal være fyldt 3 år senest juli 2023 for at deltage i Vilgurd Familiecamp. (Vilgurd forbeholder sig ret til at give enkelte dispensationer for alderskravet).

Hvis man er fyldt 18 år, når campen starter, skal man betale voksenpris.

Ordensregler: Det er ikke tilladt for gæster at være til unødig gene for andre gæster ift. støj eller lignende. Personalets anvisninger skal altid følges.

Der skal være mindst ét barn i jeres gruppe, for at I kan deltage i Familiecampen.

Betaling for Vilgurd Familiecamp er opdelt i 2 rater. Ved tilmelding betales der 3000 kr. pr. værelse i depositum. Det resterende beløb opkræves via mail. Hvis 2. rate ikke betales inden 7 dage, så fremsendes der én påmindelse på mail. Hvis det skyldige beløb i anden rate ikke er betalt inden 14 dage fra 1. opkrævning, mister man sin reservation og betalingen af depositum refunderes ikke.

Depositummet kan frem til 1. maj refunderes fuldt ud, hvis I ønsker det. Kontakt [email protected] hvis I ønsker at få annulleret jeres tilmelding og få refunderet betalingen.

Hele eller dele af betalingen på Vilgurd Familiecamp kan, efter 1. maj, ikke refunderes, medmindre en eller flere af de efterfølgende omstændigheder gør sig gældende.

Vilgurd forbeholder sig retten til at aflyse inden 2. rate bliver opkrævet. F.eks. pga. af for få tilmeldte. Hvis det mod forventning sker, refunderes depositummet  hurtigst muligt.

I tilfælde af væsentligt ændrede Covid-19 retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen, som gør en forsvarlig afvikling af Familiecampen umulig, refunderes betalingen hurtigst muligt. Om afviklingen er forsvarlig, afgøres i dialog mellem Vilgurd og Sundhedsstyrelsen. Hvornår beslutningen om en evt. aflysning træffes, afgøres alene af Vilgurd.

Ift. Covid-19 blandt deltagerne, så bliver Sundhedsstyrelsens til en hver tid gældende retningslinjer og vejledning fulgt. 

I tilfælde af at Vilgurd Familiecamp bliver afkortet pga. (eksempelvis et lokalt udbrud af Covid-19) af at Sundhedsstyrelsen anbefaler at Campen afsluttes før tid, så refunderes deltagerbetalingen ikke. Vi henviser til gæsternes egen rejseforsikring.

  • Kurven er tom.